Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

ΑΠΕ: αυστηρές προϋποθέσεις για τις άδειες θέτει ο νέος κανονισμός

Aυστηρότερους όρους και προϋποθέσεις για τις άδειες παραγωγής ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει το μητρώο από αιτήσεις που εκκρεμούν χωρίς τα έργα να έχουν προοπτική υλοποίησης επιχειρεί να θέσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μέσα από το νέο Κανονισμό Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (συμπαραγωγή ηλεκτρισμού – θερμότητας), που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ως τις 2 Μαΐου.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ημερησίας, ο νέος κανονισμός προβλέπει αναδρομική ισχύ της προθεσμίας των 30 μηνών που δίνει ο υφιστάμενος νόμος για τη σύνδεση μίας μονάδας ΑΠΕ με το σύστημα, αλλιώς η άδεια θα μπορεί ακόμα και να ανακαλείται.
Σημειώνεται ότι η προθεσμία των 30 μηνών, που προβλέπεται στο νόμο για τις ΑΠΕ μέχρι σήμερα ισχύει για τις νέες αιτήσεις, όσες δηλαδή κατατίθενται μετά την ψήφιση του νόμου το 2010.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, άλλη βασική παρέμβαση είναι ότι η ΡΑΕ θα ελέγχει τη συμβατότητα ενός σχεδίου με τις ζώνες αποκλεισμού του Χωροταξικού.
Επιπλέον, ο κανονισμός απλουστεύει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης αιτήσεων έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ενώ θέτει σαφείς προϋποθέσεις για την οικονομική κατάσταση των φυσικών προσώπων ή των εταιρειών που υποβάλλουν αίτηση για άδεια παραγωγής ΑΠΕ.
Μεταξύ άλλων, η ΡΑΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει σχετικά τους Καλλικρατικούς Δήμους, ενώ θεσπίζεται ειδική και διαφανής διαδικασία αδειοδότησης για τις παροχές με κορεσμένα δίκτυα.
econews

Φωτοβολταϊκά αγροτες: αλλαγή δραστηριότητας ως 30 Ιουνίου για αγρότες – Η εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ

Δήλωση μεταβολής δραστηριότητας ως τις 30 Ιουνίου πρέπει να υποβάλλουν οι αγρότες που θα εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 100 KW για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, οι αγρότες που επενδύουν στα φωτοβολταϊκά θα έχουν δικαίωμα στην επιστροφή ΦΠΑ και θα  υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων β’ κατηγορίας (εσόδων-εξόδων) και την έκδοση φορολογικών παραστατικών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.
Για να λάβουν την έναρξη δραστηριότητας θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο της έγκρισης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 100 KW από τη ΔΕΗ, ενώ σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η έγκριση αυτή, μπορεί να προσκομιστεί αντίγραφο της αίτησης που έχει υποβληθεί με τρίμηνη προθεσμία για κατάθεση της έγκρισης της ΔΕΗ.
—Η εγκύκλιος
Αναλυτικά, η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ αναφέρει τα κάτωθι:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 12.α) του άρθρου 27 του ν.3943/11, η οποία ισχύει από 31.12.2010 αντικαταστάθηκε η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ. Ειδικότερα με την αντικατάσταση αυτή επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου
41, από 31.12.2010, οι αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν.3874/2010 (Α΄ 151) και ασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW ή τη λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων, εξακολουθούν να υπάγονται στο ειδικό καθεστώς και δικαιούνται επιστροφής του φόρου με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή (11%) για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν προς άλλους υποκείμενους στο φόρο.
2. Οι ανωτέρω αγρότες για τις εν λόγω δραστηριότητες υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων και στην έκδοση φορολογικών παραστατικών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/92) και κατά συνέπεια υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Παράλληλα όμως συνεχίζουν να εντάσσονται και στο ειδικό καθεστώς αγροτών και με σκοπό την ευχερή διάκρισή τους από άλλους υποκείμενους στο φόρο που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς, κατά την έναρξη της δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα έως 100 KW ή της λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ιδιαίτερος Κωδικός στο σύστημα TAXIS (Κωδ.126), όπως συμβαίνει και για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα παραγωγής τους από δικό τους κατάστημα ή σε λαϊκές αγορές.
3. Ενόψει των ανωτέρω, οι αγρότες που προτίθενται να ασκήσουν τις δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα έως 100 KW ή την εκμετάλλευση αγροτοτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων, θα πρέπει να υποβάλουν, πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων αυτών, δήλωση μεταβολής δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Με τη δήλωση αυτή και προκειμένου να διαπιστώνονται οι προϋποθέσεις που τίθενται από την ανωτέρω διάταξη, θα πρέπει να προσκομίζονται, κατά περίπτωση:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο της έγκρισης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 100 KW από τη ΔΕΗ.
β) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας εκμετάλλευσης αγροτοτουριστικής μονάδας μέχρι 10 δωματίων που εκδίδεται από τις υπηρεσίες του ΕΟΤ.
Στην περίπτωση που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τα ανωτέρω δικαιολογητικά, προσκομίζονται αντίγραφα των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, με υποχρέωση προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών εντός 3 μηνών από την υποβολή της δήλωσης έναρξης. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ελέγχουν την τήρηση της εν λόγω υποχρέωσης.
Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του νόμου, η δήλωση μεταβολής δραστηριότητας μπορεί να υποβληθεί μέχρι 30.6.2011.
4. Αγρότες που έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς για την άσκηση της δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα, ή εκμετάλλευσης αγροτοτουριστικών μονάδων μέχρι 10 δωματίων πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με συνέπεια τον αποκλεισμό τους από το ειδικό καθεστώς του άρθρου 41, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν δήλωση μεταβολής μέχρι 30.6.2011, προκειμένου να ενταχθούν εκ νέου και στο ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού, προσκομίζοντας τα ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που η ένταξη στο κανονικό καθεστώς πραγματοποιήθηκε πριν τις 31.12.2010, η δήλωση μεταβολής ισχύει από 31.12.2010, ώστε να έχουν δικαίωμα κατ’ αποκοπή επιστροφής για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2010. Το ίδιο ισχύει και για τους αγρότες που με αφορμή την ένταξη στο κανονικό καθεστώς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 100 KW ή εκμετάλλευση αγροτουριστικών μονάδων μέχρι 10 δωματίων, «υποχρεώθηκαν» για την ένταξη στο κανονικό καθεστώς και της αγροτικής τους δραστηριότητας, προκειμένου να μην απολέσουν το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών τους, επισημαίνοντας ότι στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί φορολογικά παραστατικά υπό το κανονικό καθεστώς, υπάρχει υποχρέωση καταβολής του φόρου που αναλογεί σε αυτά και δεν υπάρχει δικαίωμα επιστροφής για τα εν λόγω παραστατικά.
5. Διευκρινίζεται ότι οι αγρότες που για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, εκτός από αυτές που καλύπτονται από την παράγραφο 4.γ) του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, υποχρεούνται στην ένταξη στο κανονικό καθεστώς και έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης ή μεταβολής για το σκοπό αυτό, δεν εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς και για την αγροτική τους εκμετάλλευση, ανεξάρτητα από τα στοιχεία που εμφανίζονται στην εν λόγω δήλωση έναρξης ή μεταβολής. Οι εν λόγω αγρότες, μπορούν βέβαια να εντάξουν και την αγροτική τους εκμετάλλευση στο κανονικό καθεστώς και να τηρούν το βιβλίο εσόδων εξόδων και για τη δραστηριότητα αυτή εφόσον το επιθυμούν. Στην περίπτωση που δεν επιθυμούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κανονικού καθεστώτος για την αγροτική τους δραστηριότητα, δεν έχουν δικαίωμα επιστροφής με τους κατ’ αποκοπή συντελεστές του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση που από λάθος θεωρείται ότι οι αγρότες που ασκούν και άλλη δραστηριότητα, έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς και για την αγροτική τους δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο να έχουν υποβάλει δήλωση μετάταξης και να έχουν εκδώσει φορολογικά παραστατικά για την πώληση της αγροτικής παραγωγής, οι αγρότες αυτοί μπορούν να υποβάλλουν δήλωση μεταβολής, με την οποία θα δηλώνεται μόνο η δραστηριότητα για την οποία υποχρεωτικά εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς, με ημερομηνία μεταβολής την ημερομηνία που επιθυμούν να επέλθει η εν λόγω αλλαγή, προκειμένου να μην υποστούν τις συνέπειες της μη ορθής τήρησης των υποχρεώσεων του κανονικού καθεστώτος.
econews

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Χωράνε» πολλαπλάσια φωτοβολταικά τα δίκτυα της ΔΕΗ, υποστηρίζει ο ΣΕΦ

που να το βαλω αυτο το άρθρο , που να το βάλω; στα φωτοβολταικά νέα η στις φωτοβολταικες απατες;

Χωρητικότητα μεγαλύτερη από αυτήν που υπολογίζει η ΔΕΗ, έχουν τα δίκτυά της, άρα μπορούν να «σηκώσουν» πολύ περισσότερα φωτοβολταικά απ’ όσα εκτιμά η επιχείρηση, υποστηρίζει με επιστολή του προς τη ΡΑΕ ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταικών (ΣΕΦ).

Και κάνει λόγο για έλλειψη διαφάνειας σε σχέση με τη σειρά προτεραιότητας που χορηγούνται οι προσφορές σύνδεσης, για καθυστερήσεις παρ’ ότι ο νόμος ορίζει ότι η απάντηση (θετική ή αρνητική) πρέπει να δίνεται το πολύ 4 μήνες από την υποβολή του αιτήματος, για κόστη που δεν τεκμηριώνονται, και για έλλειψη κατάλληλου λογισμικού και προσωπικού που δεν διαθέτει εμπειρία.

Αλλά το κυριότερο «κατηγορώ» του ΣΕΦ προς τη ΔΕΗ, αφορά στον υπολογισμό της χωρητικότητας μιας γραμμής μέσης τάσης, που σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του γίνεται με μοναδικό κριτήριο την μη εμφάνιση πτώσης τάσης μεγαλύτερης του 3%, παρά το γεγονός ότι υπάρχει άφθονος εξοπλισμός για τη ρύθμιση της τάσης (πυκνωτές, ρυθμιστές τάσης, κ.ά), αλλά και σύγχρονοι αντιστροφείς, ικανοί να λύσουν παρόμοια προβλήματα.

Τα παραπάνω, καθώς και πολλά ακόμη σχόλια για τη στάση της ΔΕΗ στο θέμα των φωτοβολταικών, μαζί με προτάσεις για να ξεπεραστούν τα προβλήματα, περιλαμβάνονται στο κείμενο που ο ΣΕΦ κατέθεσε στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ.

"Δεν δίνει στοιχεία για συνδέσεις, ούτε για αριθμό και πρόοδο αιτήσεων…"

Το πρώτο θέμα που θίγει ο ΣΕΦ αφορά στο τεχνικό σκέλος των συνδέσεων, για τις οποίες- όπως σημειώνει- η ΔΕΗ δεν δίνει επαρκείς πληροφορίες για τις προδιαγραφές τους, τον τρόπο λειτουργίας τους, ούτε παρέχει εγγυήσεις για την ποιότητά τους. Σαν συνέπεια ακολουθούνται διαφορετικές πρακτικές από τις κατά τόπους τεχνικές υπηρεσίες του διαχειριστή, με συχνά αυθαίρετες ερμηνείες, πάνω σε θέματα γειώσεων, τύπου, θέσης και τρόπου λειτουργίας των μέσων προστασίας. Επίσης επισημαίνει ότι η ΔΕΗ :

• Παρέχει περιορισμένα στοιχεία σχετικά με τη δυνατότητα απορρόφησης ισχύος από φ/β σταθμούς, ενώ τα μοναδικά κριτήρια που χρησιμοποιεί είναι το μέσο φορτίο στη γραμμή μέσης τάσης, και αν προκύπτει πτώση τάσης (μικρότερη του 3%). Προσέγγιση, που σύμφωνα πάντα με τον ΣΕΦ, δεν λαμβάνει υπόψη ούτε τις δυνατότητες ρύθμισης της τάσης του δικτύου με τη χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού (συμβατικοί ρυθμιστές τάσης, πυκνωτές), ούτε τη δυνατότητα ρύθμισης του επιπέδου ισχύος των φ/β που παρέχουν οι σύγχρονοι αντιστροφείς.

• Συνεχίζει να μην δημοσιοποιεί στο διαδίκτυο στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, την πρόοδο στην εξέτασή τους, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα (παροχή προσφοράς σύνδεσης ή άρνηση), ούτε παρέχει πληροφορίες, κατόπιν προφορικών ή γραπτών αιτημάτων των ενδιαφερόμενων. Κι ας υπάρχει αναφορά τόσο στο νόμο για τις ΑΠΕ (3851/2010), όσο και στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου για την υποχρέωση εκ μέρους του διαχειριστή, εν προκειμένω της ΔΕΗ, να παρέχει τα παραπάνω στοιχεία, και μάλιστα «εντός 30 ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης» (άρθρο 13-12 του Κώδικα).

Αυθαίρετα και υψηλά κόστη, ασαφείς συμβάσεις σύνδεσης…

Ειδική μνεία κάνει ο ΣΕΦ στις τιμές που χρεώνει η ΔΕΗ τους επενδυτές, στο περιεχόμενο των συμβάσεων σύνδεσης, και στη διαφάνειά τους, σημειώνοντας ότι :

• Τα ποσά για τις χρεώσεις συνδέσεων (κόστος επεξεργασίας της αίτησης, κόστος μελέτης, έργων, ελέγχου των συνδεόμενων εγκαταστάσεων), έχουν καθοριστεί αυθαίρετα. Επιπλέον, η ΔΕΗ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση σχετικά με το χρόνο απόκρισης στο αίτημα ή την επιστροφή του ποσού σε περίπτωση απόρριψής του.

• Τα κόστη σύνδεσης για τα οικιακά φ/β (κάτω των 10 kwp) είναι κατά τον ΣΕΦ, πολύ υψηλά, και κινούνται στα 800 ευρώ συν ΦΠΑ για μονοφασικές συνδέσεις, και στα 1.000 ευρώ συν ΦΠΑ για τριφασικές. Τα ποσά αυτά, σημειώνει, είναι κατά 2- 3 φορές υψηλότερα απ’ ότι στη Γερμανία.

• Χαρακτηρίζει ασαφείς τις συμβάσεις σύνδεσης που καλείται να υπογράψει ο επενδυτής, τόσο στη χαμηλή, όσο και στη μέση τάση, ζητώντας να βελτιωθούν. Χαρακτηριστικά η σύμβαση αναφέρει ότι ο παραγωγός «βαρύνεται με τα έξοδα συντήρησης, επισκευής ή και αντικατάστασης (μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα της ΔΕΗ) των εγκαταστάσεων, όποτε τούτο απαιτείται, κατά την αιτιολογημένη κρίση της ΔΕΗ». Γιατί, διερωτάται ο ΣΕΦ, ο παραγωγός να πληρώνει για τη συντήρηση εγκαταστάσεων που ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΗ, και τις οποίες πιθανότατα, χρησιμοποιούν και άλλοι ;

• Δεν υπάρχει ποινική ρήτρα σε βάρος της ΔΕΗ για καθυστέρηση υλοποίησης ενός δικτύου. Απλώς η σύμβαση ορίζει πως «ο παραγωγός υποχρεούται να αναλάβει με δαπάνες του την υπεράσπιση της ΔΕΗ σε κάθε τυχόν σχετική αγωγή ή μήνυση που θα εγείρει οποιοσδήποτε εναντίον της για λόγους που σχετίζονται με τη σύμβαση". Τυχόν δηλαδή νομική διευθέτηση της ΔΕΗ με τρίτους, καλείται να επωμιστεί ο παραγωγός.

• Δεν υπάρχει διαφάνεια στην κατάθεση αιτήσεων, όπως αποδεικνύει η πληθώρα των καταγγελιών που έχει υποβληθεί τον τελευταίο καιρό. Ο ΣΕΦ ζητάει να υπάρχει μια ενιαία διαδικασία, και ειδικά σε περιοχές με περιορισμό διαθέσιμης ισχύος, να απαγορεύεται η μαζική κατάθεση αιτήσεων από ένα πρόσωπο.

• Δεν αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ οι αιτήσεις ανά περιφέρεια και περιοχή, ώστε να φαίνεται το στάδιο της εξέλιξης τους (όπως γίνεται στη ΡΑΕ). Ούτε φαίνεται η κατηγορία του επενδυτή (π.χ. αγρότης, ειδικός κατάλογος, στέγη), ούτε εξηγούνται οι λόγοι όταν σε μια περιφέρεια δεν τηρείται η σειρά προτεραιότητας, λόγω, π.χ. ανεπάρκειας δικτύου.

• Σήμερα ένας επενδυτής, δεν καταθέτει εγγυητική επιστολή στη ΔΕΗ μαζί με την κατάθεση της αίτησής του, παρά εκ των υστέρων, κατά τη φάση υπογραφής της σύμβασης σύνδεσης. Ο ΣΕΦ ζητάει η ρύθμιση αυτή να ισχύσει αναδρομικά και για τις αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί στη ΔΕΗ (π.χ. εντός 2 μηνών). Και προτείνει αν μετά την πάροδο των 2 μηνών ο επενδυτής δεν έχει καταθέσει την εγγυητική, η ΔΕΗ να θέτει το αίτημά του στο αρχείο, ώστε να ξεκαθαρίσουν αυτοί που πραγματικά μπορούν να κάνουν ένα έργο, από εκείνους που δεν μπορούν.

Καθυστερήσεις στην υλοποίηση μιας σύνδεσης ως 6 μήνες...

Τέλος, ένα σημαντικό θέμα που θίγει ο ΣΕΦ αφορά στο χρόνο υλοποίηση μιας σύνδεσης, αποδίδοντας τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ελλιπή διαθεσιμότητα μετρητών εισερχόμενης/ εξερχόμενης ενέργειας (νέου τύπου) από τη ΔΕΗ. Ενα πρόβλημα, όπως λέει, το οποίο δεν έγκειται μόνο στη διαδικασία προμήθειάς τους από το εξωτερικό, αλλά κυρίως στη διαδικασία μετατροπής τους ώστε να είναι κατάλληλοι για την Ελλάδα, κάτι που γίνεται επί ελληνικού εδάφους από υπηρεσία της ΔΕΗ, η οποία, κατά τον ΣΕΦ, προφανώς υπολειτουργεί. Φέρνει, δε, ως χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτής της καθυστέρησης, τα όσα παρατηρήθηκαν στις περιοχές Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Αττικής, και Λακωνίας, όπου η αναμονή ξεπέρασε τους έξι μήνες. Στα παραπάνω, προσθέτει και την έλλειψη διαθεσιμότητας μετασχηματιστών μέσης τάσης που παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές, όπως στη Πιερία, και η οποία συνεπάγεται επιπλέον πολυήμερες καθυστερήσεις στις συνδέσεις και παραλαβές έργων. Και καταλήγει λέγοντας πως οι καθυστερήσεις αυτές, οφείλονται στην έλλειψη υλικών που έχουν όμως προπληρωθεί από τους επενδυτές στα αχρικά στάδια υλοποίησης του έργου τους...

Πηγή: energypress.gr