Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

ΜΑΙΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΦΒ ΑΓΡΟΤΩ

Ένα περίπου χρόνο μετά την ψήφιση του Νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που έδωσε ουσιαστικά το «πράσινο φως» για την ενασχόληση των αγροτών με τα φωτοβολταϊκά και γενικότερα τις ΑΠΕ, προβλέπεται να «δουν ήλιο» τα πρώτα φωτοβολταϊκά πάρκα των αγροτών.
Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αλλά και της ΔΕΗ μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2011, 2.770 επαγγελματίες αγρότες έλαβαν από τη ΔΕΗ προσφορά σύνδεσης,ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της
ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία ασχολήθηκε διεξοδικά με το θέμα δίνοντας λύσεις σε προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε όλο το εύρος της διαδικασίας, μέχρι το τέλος του έτους, εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα διαμορφωθεί μεταξύ 4.000 και 5.000 αιτήσεων.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς,υπό ομαλές συνθήκες το Μάιο θ’ αρχίσει η κατασκευή των πρώτων φωτοβολταϊκών σταθμών

trikalafree.blogspot.com

ΡΕΚΟΡ ΟΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιομηχανιών Φωτοβολταϊκών (EPIA), κατά τη χρονιά που μας πέρασε σημειώθηκε αξιοσημείωτη άνοδος στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Το δυναμικό παραγωγής έφτασε τα 16 GW παγκοσμίως, όταν το 2009 το δυναμικό παραγωγής είχε αγγίξει τα 7,2 GW.
Ο πρόεδρος της EPIA, Ingmar Wilheim, υποστήριξε ότι «η πολιτική στήριξη, το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον και οι νέες εφαρμογές ανέδειξαν τα φωτοβολταϊκά ως την κορυφαία πράσινη τεχνολογία της χρονιάς».
Τη μεγαλύτερη συμβολή σε αυτήν την αύξηση κατέγραψαν οι χώρες της ΕΕ, οι οποίες αύξησαν την παραγωγή τους κατά 12,5 GW και την απόδοση στα 28.000 MW. Η Ελλάδα κατέλαβε την έκτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, αφού αύξησε το δυναμικό των εγκαταστάσεών της κατά 150 MW μέσα στο 2010.

/www.energyonline.gr

ΠΑΣΕΓΕΣ: Να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ οι αγρότες των φωτοβολταϊκών

Τροποποίηση στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 25 του ν. 3846/2010 (Α66 11.5.2010) για την ασφάλιση των αγροτών που απασχολούνται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ισχύος μέχρι 100 KW, το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με σχετική πρόταση της Συνομοσπονδίας, ζητά ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Τζανέτος Καραμίχας, από το Γιώργο Κουτρουμάνη, Αναπληρωτή υπουργό Εργασίας.
Ολόκληρη η επιστολή του Τζανέτου Καραμίχα:
Κύριε Υπουργέ,
1. Σύμφωνα με το Ν. 3846/2010 ( ΦΕΚ Α66 11.5.2010) « Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια κι άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ 9 του άρθρου 25:
«Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε. με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος πάνω από 20kw είτε σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα, σε όλη την επικράτεια.
Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται στην 7η ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Γ.Α. οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, που εγκαθιστούν φωτοβολτάικό σύστημα ισχύος μέχρι 100 kw.».
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του μεταγενέστερου Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ Α151 6.9.2010) « Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» , καταργήθηκε το άρθρο 1 του Ν 2332/1995 (δηλαδή οι ισχύουσες μέχρι τότε διατάξεις για το Μητρώο Αγροτών), και στη συνέχεια, με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγ. 1, η διάκριση των αγροτών σε «κατά κύριο επάγγελμα αγρότη» κλπ αντικαταστάθηκε με την έννοια του «επαγγελματία αγρότη» με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην προαναφερόμενη παράγραφο. Στη δε παραγρ 4 του ιδίου άρθρου2 προβλέπεται:
«Φυσικά πρόσωπα απασχολούμενα στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW ή στη λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων που δεν είναι ασφαλισμένα στον Ο.Γ.Α., έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο, ως επαγγελματίες αγρότες, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 1 εδάφιο α΄ του παρόντος άρθρου. Αν ο επαγγελματίας αγρότης που είναι ασφαλισμένος στον Ο.Γ.Α. αλλάξει κύριο κλάδο κύριας ασφάλισης, λόγω λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων ή μονάδων διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρεί την εγγραφή του στο Μητρώο.»
3. Από την αντιπαραβολή του κειμένου της διάταξης του δευτέρου εδαφίου του προπαρατιθέμενου άρθρου 25 του Ν 3846/2010 με τις διατάξεις της παραγρ 1 εδ α’ και ιδίως της παραγρ 4 του άρθρου 2 του μεταγενέστερου Ν 3874/2010 προκύπτει σαφής αναντιστοιχία και αντίφαση.
Συγκεκριμένα, ο νομοθέτης θεσπίζοντας τις ρυθμίσεις του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ήθελε να έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο ως επαγγελματίες αγρότες και οι ήδη ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ (εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγρ 1 εδάφιο α’ του άρθρου 2) ως και τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στη διαχείριση ΑΠΕ έως 100 kw τα οποία, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρ1 εδ α του άρθρου 2 και εγγράφονται στο Μητρώο ως επαγγελματίες αγρότες.
Επομένως, η διατύπωση στο δεύτερο εδαφ της παράγ. 9 του άρθρου 25 του Ν3846.2010 ότι εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ « ... οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μια πενταετία αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών ….». είναι ευθέως αντίθετη με το γράμμα και το πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 2 παρ 1 εδ α και παρ 4 του Ν 3874/2010 και πρέπει με νομοθετική ρύθμιση να προσαρμοστεί. Προς τούτο προτείνουμε με τροποποίηση να αντικατασταθεί η παραπάνω διατύπωση ως εξής:
Προτεινόμενη Τροποποίηση
«Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 25 του ν. 3846/2010 (Α66 11.5.2010) αντικαθίσταται ως εξής: “ Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται στην 7η ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Γ.Α. οι επαγγελματίες αγρότες, όπως ορίζονται στο άρθρο2 του ν. 3874/2010 (Α151 , 6.9.2010) , που απασχολούνται στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος μέχρι 100 kw ».

www.energypress.gr

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Στόχος του ΣΕΦ το 12% της ενέργειας να προέρχεται από φωτοβολταϊκά

Η αγορά των φωτοβολταϊκών αναπτύσσεται δυναμικά στην Ελλάδα, επισημαίνει στη συνέντευξη του στο in.gr  ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Δρ. Σωτήρης Καπέλλος. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο ΣΕΦ δραστηριοποιούνται στην παραγωγή εξοπλισμού, την εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Επισημαίνει ότι η αγορά είχε βρει μια ισορροπία μετά τα λάθη που έγιναν στο ξεκίνημα της, με τα υπερκίνητρα που είχαν δοθεί αλλά και τη γραφειοκρατία που εμπόδιζε την ανάπτυξη της. Ο τελευταίος νόμος απλοποίησε μεν τις διαδικασίες αλλά το πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά στους αγρότες δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες και μεγάλο όγκο αιτήσεων, που δύσκολα θα αντιμετωπιστούν.
Η  εκτίμηση του ΣΕΦ  είναι ότι το 2020 τα φωτοβολταϊκά θα παράγουν το 12% της ηλεκτρικής ενέργειας ξεπερνώντας τον εθνικό στόχο. Το ποσοστό αυτό είναι και στόχος που έχει θέσει και η ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτοβολταϊκών.  Σημαντικός λόγος είναι ότι η δυναμική των φωτοβολταϊκών θα ενισχύεται καθώς θα πέφτει το κόστος τους. Δεν διαβλέπει υπερθέρμανση της αγοράς, όπως συνέβη σε Ισπανία και σε Τσεχία, καθώς η φειδωλή τραπεζική χρηματοδότηση θα εξισορροπήσει την αγορά. Συμβουλεύει σε έναν υποψήφιο επενδυτή να είναι πολύ προσεκτικός αυτή την περίοδο και εκτιμά ότι σε 4-5 χρόνια οι ευκαιρίες θα είναι ξεκάθαρες, ενώ επισημαίνει ότι η εγχώρια παραγωγή φωτοβολταϊκών θα πρέπει είτε να μπορεί να αναπτύσσει υψηλή τεχνολογία είτε να παράγει αξιόπιστα προίόντα με ανταγωνιστικό κόστος.
 Συνέντευξη στην Τζούλη Ν.Καλημέρη

Πόσο έχει προχωρήσει η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στην ελληνική αγορά ;
Το τέλος  του 2009 υπήρχαν εγκατεστημένα περίπου 50 MW. Το 2010, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ, η ισχύς των εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών ανήλθε σε  150 MW. Συνολικά δηλαδή στο τέλος του προηγούμενου χρόνου η συνολική ισχύς τους ανήλθε σε 200 MW.
Σημειώθηκε ένα μεγάλο άλμα.
Είναι αλήθεια, αν και θα μπορούσε να είχε συμβεί νωρίτερα. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη χρονιά που τα φωτοβολταϊκά ξεπέρασαν τα αιολικά. Η δυναμική των φωτοβολταϊκών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο λόγος που δεν αναπτύχθηκε το προηγούμενο διάστημα αυτή η δυναμική εντοπίζεται  στο πρόβλημα της γραφειοκρατίας. Με τον τελευταίο νόμο 3851/2010 υπήρξε απλοποίηση των διαδικασιών.
Το άλμα οφείλεται στην είσοδο των μικρών επενδυτών ή των μεγάλων ;
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία περίπου το 60% αφορά μεσαίες επενδύσεις δηλαδή γύρω στα 100 kw το καθένα. Οι μεγάλες επενδύσεις - πάνω από 150 kw και οι περισσότερες πάνω από 1 MW -  είναι περίπου το 25% και τα οικιακά  και μικρότερα – 10 με 20 kw - είναι περίπου το 15%. H κατανομή σε γενικές γραμμές θα διατηρηθεί με μια μικρή μείωση στο μεσαίο κομμάτι, που μπορεί να φθάσει στο 55% της συνολικής ισχύος. Τα περισσότερα φωτοβολταϊκά  είναι μεσαία, πιο μικρά από τις άλλες ΑΠΕ όπως π.χ. τα αιολικά, πιο αποκεντρωμένα και αυτό είναι το  πλεονέκτημα τους. Είναι πιο μικρά άρα ουσιαστικά σταθεροποιούν το σύστημα και επειδή βρίσκονται μέσα στον ιστό της κατανάλωσης δε σημειώνονται απώλειες στη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αντιδιαστολή με τα μεγάλα αιολικά,  που η είσοδος και η έξοδος τους από το σύστημα δημιουργεί διαταράξεις.
Τα φωτοβολταϊκά  στις στέγες είναι ακόμα καλύτερα και σταδιακά όλη η αγορά θα κινηθεί προς τα εκεί. Νομίζω ότι ήταν λάθος που δεν ξεκινήσαμε από τα μικρά, όπως συνέβη στη Γερμανία. H Γερμανία που ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια και έχει 30% λιγότερη ηλιοφάνεια από εμάς, είναι η μεγαλύτερη αγορά του κόσμου. Ξεκινήσανε με ένα πρόγραμμα που είχε στόχο τις 1000 στέγες και στη συνέχεια έγινε 100.000. Η στέγη είναι μέσα στον ιστό της κατανάλωσης, άρα δεν υπάρχουν απώλειες και σταθεροποιείται το σύστημα. Με τον τελευταίο νόμο στην Ελλάδα δόθηκε μια προτεραιότητά στις στέγες.
Το πρόγραμμα που αφορούσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από αγρότες, δημιούργησε πολλές αντιπαραθέσεις. Ποιό είναι το σχόλιο σας;
Δημιουργήθηκαν μεγάλες προσδοκίες στο θέμα των φωτοβολταϊκών, ενώ θα μπορούσαν να ξεκινήσουν με μικρότερα προγράμματα, όπως είναι αυτό των Στεγών, που απαιτεί λιγότερα χρήματα και είναι περισσότερο αποδοτικό.
Τι εννοείτε;
Στο πρόγραμμα στις Στέγες η αποζημίωση ανά κιλοβατώρα είναι 55 λεπτά, ενώ στα 100 kw που είναι τα αγροτικά είναι χαμηλότερη, σήμερα κοντά στα 42 και μειώνεται περίπου 6% κάθε εξάμηνο. Οι αγρότες θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για τη Στέγη. Απευθύνθηκαν σε συμβουλευτικά γραφεία και πλήρωσαν  από 3.000 – 5.000 ευρώ ο καθένας. Χρεωθήκαν δηλαδή για να υποβάλλουν αιτήσεις 100 kw και ήταν αναμενόμενο όταν υπάρχουν πολλές αιτήσεις σε μια περιοχή το δίκτυο της ΔΕΗ να μην τα «χωράει». Για να γίνει αναβάθμιση του δικτύου, είναι μεγάλο το κόστος, το οποίο θα επιβαρύνει είτε τον επενδυτή είτε τη ΔΕΗ. Τους δημιούργησαν όμως προσδοκίες καθώς τους δίνεται η δυνατότητα επένδυσης μέχρι 100 kw. Πρόκειται για μια μεσαία επένδυση που το κόστος της διαμορφώνεται στα 300.000 ευρώ. Δημιουργήθηκε  λοιπόν ένας μεγάλος όγκος αιτήσεων που δύσκολα θα αντιμετωπιστεί.
Δηλαδή  η δυνατότητα εγκατάστασης  των 100 kw είναι η ουσία του προβλήματος;
Τα 100 kw που μπορούν να εγκαταστήσουν είναι πολλά, και υπερβαίνουν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης της αγροτικής παραγωγής τους. Οι αγρότες φυσικά και θα πρέπει να έχουν φωτοβολταϊκά. Η πολιτεία όμως  θα πρέπει να τους έδινε κίνητρα είτε να μπουν σαν ειδική κατηγορία στο πρόγραμμα στις Στέγες είτε το πρόγραμμα τους να είχε πολύ χαμηλότερο όριο. Το κόστος επένδυσης είναι χαμηλότερο και θα μπορούσαν να καλύψουν και τις ανάγκες της παραγωγής τους επαρκώς.
Σημειώθηκαν και περιπτώσεις όπου εγκατέλειψαν την αγροτική παραγωγή για να βάζουν φωτοβολταϊκά.
Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δυσφημεί μάλιστα τον αγροτικό κόσμο και δεν του αξίζει. Το κύριο επιτήδευμα τους είναι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων, ενώ εισέρχονται στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με τρόπο επαγγελματικό που απαιτεί ίδια κεφάλαια και μία ελάχιστη σχετική τεχνογνωσία.
Η  ΔΕΗ μάλιστα  δήλωσε ότι είναι κορεσμένο το δίκτυο της σε ορισμένους νομούς.
Η ΔΕΗ προχωράει κατά  προτεραιότητα τις αιτήσεις των αγροτών που υπεβλήθησαν εντός των σχετικών προθεσμιών,  με αργούς βέβαια ρυθμούς. Εκεί που μπορεί να τους δώσει όρους σύνδεσης το κάνει και όταν φθάσει σε ένα σημείο που είναι κορεσμένο το σύστημα δεν θα εξυπηρετήσει τις αιτήσεις. Αυτό που συνέβη με τους αγρότες δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο  για την αγορά των φωτοβολταϊκών. Το ίδιο συνέβη και το 2007  με τη ΡΑΕ, σημειώθηκε κορεσμός. Ουσιαστικά επαναλαμβάνεται το ίδιο λάθος  που συνέβη όταν ξεκίνησε η αγορά. Τότε η πολιτεία παρείχε επιδότηση και προσέφερε  υψηλή τιμή αγοράς της κιλοβατώρας. Ήταν λάθος. Δόθηκαν υπερκίνητρα για μια δραστηριότητα που είχε ήδη μεγάλη ζήτηση. Εμείς σαν Σύνδεσμος το επισημάναμε. Και τότε η επιδότηση θα πήγαινε σε αυτόν που έκανε εμπόριο αδειών. Βέβαια φαίνεται ότι δεν έγιναν πολλές αγοραπωλησίες αδειών, αλλά λόγω των υπερκινήτρων και της γραφειοκρατίας που οδήγησε σε μεγάλο αριθμό αιτήσεων, καθυστέρησε χρονικά η ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς των φωτοβολταϊκών. Κάτι παρόμοιο γίνεται και τώρα με τη δημιουργία υψηλών προσδοκιών σε ορισμένη μερίδα των επενδυτών. Παρόλα αυτά η αγορά έχει πλέον αποκτήσει τη δυναμική της και εκτιμώ ότι είναι δύσκολο να ανακοπεί, εκτός εάν αλλάξουν οι κανόνες, το οποίο απευχόμαστε.
Δημιουργήθηκε λοιπόν μια δευτερογενής αγορά,  με επενδυτές που πήρανε την άδεια αλλά δεν υλοποιήσανε ποτέ την επένδυση.
Δευτερογενής αγορά υπάρχει σε όλα τα μέρη του κόσμου αλλά είναι ορθολογική. Η έννοια της δευτερογενούς αγοράς είναι να μπορεί να μπει κάποιος στην κατασκευή φωτοβολταϊκού κερδίζοντας χρόνο, πράγμα που αποτιμάται οικονομικά. Έχει όμως  δυνατότητα κάποιος άλλος να υποβάλλει νέα αίτηση, εφόσον το επιθυμεί. Αυτό γίνεται πλέον μετά το νόμο 3851/2010 – και ήταν μόνιμο αίτημα του Συνδέσμου για να αντιμετωπιστεί το εμπόριο αδειών - ενώ πριν ο μόνος τρόπος κάποιος νεοεισερχόμενος να κατασκευάσει φωτοβολταϊκό έργο ήταν μέσω της  δευτερογενούς αγοράς. Από την άλλη πλευρά εφόσον κάποιος, που έχει ώριμο έργο, δεν μπορεί να το κατασκευάσει μπορεί, και πάντα μπορούσε, να απευθυνθεί στην δευτερογενή αγορά.
Πως βλέπετε να κινείται η αγορά στα φωτοβολταϊκά;
H αγορά πριν από το νέο νόμο και τους αγρότες είχε αρχίσει να ισορροπεί κάπως. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν κάποιοι κανόνες που να είναι σταθεροί για κάποιο χρονικό διάστημα. Η αγορά θα προσαρμοστεί στους κανόνες. Μόνο εάν δεν εξελίσσεται θα πρέπει να αλλαχτούν οι κανόνες. Αυτός είναι ο ρόλο της πολιτείας. Αν θέλει να τονώσει την αγορά, μπορεί να δώσει κάποια κίνητρα, όχι απαραίτητα οικονομικά, μπορεί να είναι φορολογικά ή να βελτιώσει τη γραφειοκρατία. Αν μια αγορά βρίσκεται στα πρώτα στάδια, όπως ήταν τα φωτοβολταϊκά πριν από κάποια χρόνια, είναι φυσικό να δοθούν κίνητρα. Τη συγκεκριμένη όμως περίοδο η αγορά έχει αποκτήσει τη δυναμική της, οι εκτιμήσεις για το 2011 ανέρχονται  250 -300 MW εγκατεστημένη ισχύ και είναι ένας ικανοποιητικός ρυθμός ανάπτυξης. Δεν θα ήταν επιθυμητή μια πιο μεγάλη άνοδος για να μην παρουσιαστούν σημάδια υπερθέρμανσης της αγοράς, όπως σημειώθηκαν στην Τσεχία και στην Ισπανία.
Υπήρχε αυτός ο φόβος.
Εκτιμάμε ότι αυτό είναι δύσκολο να συμβεί, διότι οι ρυθμοί χρηματοδότησης από τις τράπεζες είναι τέτοιοι που δεν το επιτρέπουν. Οι ελληνικές τράπεζες είναι πολύ προσεκτικές στην χρηματοδότηση και αυτός θα είναι ο παράγοντας που θα εξισορροπήσει την αγορά, ώστε να μη ξεπεράσει τα προαναφερθέντα όρια. Ο ρυθμός  ανάπτυξης της θα είναι στα πλαίσια του εθνικού στόχου που έχει βάλει το ΥΠΕΚΑ για το 2014. Από δω και πέρα η αγορά θα πρέπει να αφεθεί να δουλέψει. Δεν θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Η αγορά κινείται, κυρίως από αιτήσεις που είχαν γίνει ένα χρόνο πιο πριν. Οι παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν αφορούν το επίπεδο των υπηρεσιών. Θα πρέπει να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που προσφέρει η ΔΕΗ. Η ΡΑΕ έχει μικρότερο όγκο αιτήσεων και αναμένεται να κινείται γρηγορότερα από το παρελθόν. Αναμένεται να το δούμε αυτό. Επίσης μεγάλες καθυστερήσεις πλέον παρουσιάζονται στο ΔΕΣΜΗΕ με το οποίο υπογράφονται οι συμβάσεις αγοραπωλησίας του ηλεκτρικού ρεύματος.
Ποιο είναι το ζήτημα με τη ΔΕΗ ;
Δεν έχει επαρκές προσωπικό που ασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο και δε μπορεί να προχωρήσει γρήγορα. Κατά μέσο όρο ασχολούνται με τα φωτοβολταϊκά και άλλα θέματα 2,5 άτομα ανά περιφέρεια. Επιπλέον, οφείλει να παρέχει με διαφανή και ξεκάθαρο τρόπο πληροφόρηση για την εξέταση των αιτήσεων δηλαδή πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί ανά περιοχή και περιφέρεια και ποια είναι η τύχη τους. Κάτι παρόμοιο δηλαδή με αυτό που εφαρμόζει η ΡΑΕ και ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορείται για την τύχη της αιτήσεώς του μέσω διαδικτύου.
Το παράδειγμα της Ισπανίας που επαναδιαπραγματεύθηκε τους όρους πληρωμής των φωτοβολταϊκών δημιουργεί ανησυχία και στην Ελλάδα. Θα καταφέρει η ελληνική πολιτεία να πληρώσει την πράσινη ενέργεια;
Καταρχάς , η Ισπανία αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα υπερθέρμανσης. Από 800 MW εγκατεστημένη ισχύ, το 2008 εκτινάχτηκε στα 2.500 MW ! Δηλαδή στο στόχο που έχει θέσει η Ελλάδα μέχρι το 2020. Στην Ισπανία η ευθύνη ήταν συνολική και αφορούσε και την αγορά και την κυβέρνηση. Η αγορά ήταν πολύ δυναμική, ήταν πρωτοπόρα στο θέμα των φωτοβολταϊκών. Διέθεταν δικά τους εργοστάσια που απασχολούσαν περίπου 80.000 άτομα. Οι μισοί από αυτούς έχασαν τη δουλειά τους καθώς μετά από παρεμβάσεις της κυβέρνησης δυσκόλεψαν οι διαδικασίες. Τώρα φαίνεται να έχει βρει ισορροπία. Βέβαια οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο της Ισπανίας αφορούν τα νέα φωτοβολταϊκά και όχι αυτά που είχαν ήδη κατασκευαστεί. Το ίδιο έχει συμβεί και στην Τσεχία.
Στην Ελλάδα η αγορά είναι πάρα πολύ μικρή. Οι πόροι για την πληρωμή των ΑΠΕ προέρχονται από το τέλος ΑΠΕ. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Συνδέσμου η ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά πρέπει να κινηθεί με ρυθμούς που να συμβαδίζουν με την Ευρώπη. Όπως τα υπολογίζουμε, εάν εγκατασταθούν 6500 MW φωτοβολταϊκών και όχι τα 2500 MW του εθνικού στόχου, το τέλος ΑΠΕ θα φθάσει μέχρι το τέλος του 2020 στα όρια που είναι το τέλος για την ΕΡΤ.
Όσον αφορά το ΔΕΣΜΗΕ και το έλλειμμα που φαίνεται να υπάρχει δεν οφείλεται στις ΑΠΕ. Οφείλεται στο γεγονός ότι το 2009 η ΔΕΗ χρησιμοποιούσε πάρα πολύ τους λιγνιτικούς και τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Οπότε η χαμηλή εξ αποτελέσματος Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), σύμφωνα με την οποία υπολογίζονται τα έσοδα του ΔΕΣΜΗΕ κρατήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 
Ποιά είναι η συμβουλή σας προς έναν υποψήφιο επενδυτή φωτοβολταϊκών ;
Ο σοβαρός επενδυτής πρέπει να είναι ψύχραιμος και να μην διακατέχεται ούτε ενθουσιασμό ούτε από απογοήτευση. Σαφώς θα πρέπει να διαθέτει ίδια κεφάλαια για να επενδύσει. Δεν θα πρέπει να περιμένει από τρίτους το 100% της  χρηματοδότησης. Τα ίδια κεφάλαια θα μπορούν να ενισχυθούν με την τραπεζική χρηματοδότηση για να προχωρήσει στην επένδυση.
Το δεύτερο είναι να κάνει μια μελέτη για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει και τις σχετικές δυσκολίες που πρόκειται να αντιμετωπίσει. Όντως αυτή την περίοδο υπάρχουν πολλές αιτήσεις. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι για ένα διάστημα 2-3 χρόνων θα υπάρχει αυτός ο ρυθμός, θα σημειώνονται καθυστερήσεις, θα υπάρχει γραφειοκρατία κλπ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ως Σύνδεσμος δεν «πιέζουμε» για βελτίωση.  Όταν θα τελειώσει αυτή η περίοδος το κόστος των φωτοβολταϊκών θα πέσει πολύ χαμηλά λόγω της μείωσης του κόστους των φωτοβολταϊκών πλαισίων (grid parity) και δεν θα χρειάζονται οι επιδοτήσεις (παγκοσμίως). Η εγκατάσταση θα αφορά ιδιοκατάναλωση και δεν θα χρειάζονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που ισχύουν σήμερα .
Όσοι μιλάνε εναντίον των ΑΠΕ και το κόστος χρηματοδότησής τους δε λαμβάνουν υπόψιν αυτό το πράγμα. Η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών είναι η μόνη από όλες τις ΑΠΕ, της οποίας το κόστος πέφτει. Σε λίγα χρόνια το κόστος θα συγκρίνεται με οποιουδήποτε συμβατικού εργοστασίου. Υπάρχουν σχετικές μελέτες διεθνών οργανισμών. Επιπλέον ο ιδιώτης αλλά και η βιομηχανία θα μπορούν να τα εγκαθιστούν για ιδιοκατανάλωση.
 Ο εθνικός στόχος που έχει βάλει το ΥΠΕΚΑ και έχει δεσμευτεί στην ΕΕ για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά (2500 MW) είναι μοιραίο να πιαστεί. Ο λόγος είναι ότι το κόστος πέφτει. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι είναι μικρός για τις δυνατότητες που διανοίγονται στα φωτοβολταϊκά.
Αν λοιπόν κάποιος θέλει να κάνει επένδυση είναι μια περίοδος που θα πρέπει να την υπολογίσει και να την σκεφθεί πολύ. Να κάνει έρευνα για να βρει μια περιοχή που δεν είναι κορεσμένη ή μια περιοχή που υπάρχει μεγάλη κατανάλωση δηλαδή κοντά σε πόλη ή σε στέγη. Αλλιώς ας κάνει υπομονή. Μετά από 4-5 χρόνια θα υπάρξουν ευκαιρίες που θα είναι πιο απλές και καθαρές.
Πως θα κινηθεί η αγορά της πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα; Ποιες είναι οι τάσεις;
Τα φωτοβολταϊκά έχουν αποκτήσει μια δυναμική και θα προχωρήσουν. Πιστεύω ότι θα μπορούμε να πετύχουμε το στόχο του 2014 (τα 1500 MW). Οι δυνατότητες για μετά το 2014 είναι μεγάλες και εκτιμώ ότι είναι χαμηλός ο στόχος για το 2020. Ο Σύνδεσμός μας έχει θέσει ως στόχο για το 2020 τα 6500 MW, δηλαδή το 12% της ηλεκτροπαραγωγής να γίνεται από τα φωτοβολταϊκά. Τα αιολικά είναι αλήθεια ότι έχουν υψηλό κόστος επένδυσης, προχωρούν με αργούς ρυθμούς και αντιμετωπίζουν και προβλήματα χρηματοδότησης. Δεν ξέρω αν θα επιταχυνθεί η είσοδος τους για να πιάσουν τους στόχους τους. Οι υπόλοιπες  ΑΠΕ  όπως είναι η βιομάζα και τα  μικρά υδροηλεκτρικά,  γίνονται κάποιες κινήσεις αλλά δεν είναι δυναμικές όσο θα έπρεπε. Αν και οι τιμές στη βιομάζα είναι πολύ ελκυστικές, το πρόβλημα εντοπίζεται στη συλλογή του υλικού

Μπορεί να προχωρήσει η παραγωγή φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα;

Υπάρχουν 3 εταιρείες παραγωγής στην Πελοπόννησο και δύο στη Βορ.Ελλάδα. Οι τρέχουσες δυνατότητες παραγωγής στην Ελλάδα είναι 200-250 MW, στα επίπεδα που είναι η ελληνική αγορά δηλαδή και το 90%  εξάγεται στο εξωτερικό. Το θέμα της παραγωγής είναι σημαντικό και κυρίως η ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας.
Όσο για το εάν υπάρχει χώρος για μεγαλύτερη παραγωγή φωτοβολταϊκού εξοπλισμού (κυρίως φωτοβολταϊκά πλαίσια) στην Ελλάδα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οποιαδήποτε εταιρεία θέλει να κάνει παραγωγή στην Ελλάδα δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στην ελληνική αγορά.  Πρέπει να είναι εξωστρεφής. Θα πρέπει δηλαδή να στοχεύει στη ευρύτερη αγορά της ΝΑ  Ευρώπης. Θα πρέπει επίσης να προσέξει ότι η τεχνολογία εξελίσσεται και αν δεν βελτιώνεται δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι ανταγωνιστική μετά από 2 χρόνια. Παγκοσμίως οι εταιρείες που θα παράγουν φωτοβολταϊκά μετά από μερικά χρόνια, θα είναι αυτές που είτε έχουν υψηλή συνεχώς βελτιούμενη τεχνολογία, που σημαίνει συνεχώς υψηλότερες αποδόσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανά μονάδα επιφανείας εγκαθιστάμενου φωτοβολταϊκού, είτε θα παράγουν αξιόπιστα προϊόντα με ανταγωνιστικό κόστος.


Οι Γερμανοί ξανάρχονται...

Απο την εφ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ
Το δικό του "μνημόνιο", που προφανώς αποτελεί κλάσμα του συνολικού, επέδωσε ο γερμανός πρόξενος στην Θεσσαλονίκη Wolfgang Hoelscher – Obermaier στους τοπικούς φορείς, κατά την πρόσφατη "τουρνέ" του στην Δυτική Μακεδονία, που σκοπό έχει να "εμβαθύνει τις διμερείς οικονομικές σχέσεις", στο πλαίσιο της "εταιρικής σχέσης", που συνυπέγραψαν τον Μάρτιο του 2010 ο έλληνας πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου και η καγκελάριος της Γερμανίας κ. Angela Merkel.
To ενδιαφέρον του γερμανού διπλωμάτη, που εμφανίστηκε καλά διαβασμένος για τα τεκταινόμενα στην περιοχή μας, επικεντρώθηκε κυρίως στην κατασκευή του εργοστασίου παραγωγής πλαισίων, για το φωτοβολταϊκό πάρκο της Κοζάνης και στην μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων, που πρόκειται να εγκαταστήσει η ΔΙΑΔΥΜΑ, με την συγχρηματοδότηση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Όλες οι άλλες προτάσεις, που ετέθησαν από τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων στο τραπέζι του διαλόγου, παρακάμφθηκαν με άκομψο τρόπο από τον γερμανό πρόξενο, ο οποίος δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον Γράμμο ως ένα βουνό, ήσσονος τουρισιτκής σημασίας και πάντως υποδεέστερου του αντίστοιχου γερμανικού Μέλανα Δρυμού... Ενώ για το πρόβλημα της λίμνης, προέτρεψε τους τοπικούς συνομιλητές του, να απευθυνθούν σε.... συνταξιούχους γερμανούς επιστήμονες, οι οποίοι με ελάχιστο κόστος διαμονής, θα ασχοληθούν τον... ελεύθερο χρόνο τους, με το ζήτημα αυτό!
Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι όταν από τον αντιπεριφερειάρχη Δ. Σαββόπουλο, τέθηκε το θέμα της κατασκευής του εργοστασίου των φωτοβολταϊκών, στο Βιομηχανικό Πάρκο της Καστοριάς, για την δημιουργία ικανού αριθμού θέσεων εργασίας στην περιοχή. Τότε ο γερμανός πρόξενος, με τρόπο σχεδόν κυνικό, απάντησε ότι "στην γειτονική Αλβανία υπάρχει φθηνότερο εργατικό κόστος" και διέκοψε απότομα την κουβέντα, χωρίς άλλη συνέχεια...
http://www.vetonews.gr/

Φωτοβολταϊκά: 2.040 αιτήματα για συμβάσεις περιμένουν στην... πόρτα του ΔΕΣΜΗΕ

Εντυπωσιακή είναι η αύξηση των υποβαλλόμενων αιτημάτων για τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, παραγόμενης από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, σύμφωνα με στοιχεία του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΔΕΣΜΗΕ), που διαβιβάστηκαν στη Βουλή στο πλαίσιο ενημέρωσης που είχε ζητήσει ο βουλευτής της ΝΔ κ. Σταύρος Καλαφάτης.
Όπως ειδικότερα αναφέρεται σε έγγραφο, που διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΕΣΜΗΕ κ. Γρ. Αντωνόπουλο, «από το φθινόπωρο του 2010 σημειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση των υποβαλλόμενων αιτημάτων για τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, παραγόμενης από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.
Συγκεκριμένα, τα αιτήματα που υποβλήθηκαν το 2010 ανέρχονται περίπου σε 3.840 και από 1.1.2011 έως σήμερα σε 500».
Ο κ. Αντωνόπουλος ενημερώνει ότι για την ταχύτερη διεκπεραίωση του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων, ενισχύθηκε σημαντικά το προσωπικό της αρμόδιας υπηρεσίας του ΔΕΣΜΗΕ, το οποίο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίσπευση της ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών.
Από τα προαναφερθέντα αιτήματα, κατά τη διάρκεια του 2010, διεκπεραιώθηκαν και υπεγράφησαν συνολικά 2.300 συμβάσεις. Εντός του 2009 είχαν υπογραφεί 900 συμβάσεις. Παρά την ενίσχυση της αρμόδιας υπηρεσίας σε προσωπικό και την εντυπωσιακή αύξηση του ρυθμού διεκπεραίωσης των αιτήσεων, σήμερα βρίσκονται σε εκκρεμότητα περίπου 2.040 αιτήματα, τα οποία ο ΔΕΣΜΗΕ διαχειρίζεται με απόλυτο σεβασμό στην προτεραιότητα κατάθεσης του αιτήματος σε ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, διαβεβαιώνει ο κ. Αντωνόπουλος.
Το έγγραφο του ΔΕΣΜΗΕ διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ κ. Σταύρου Καλαφάτη ο οποίος επισήμαινε στην κυβέρνηση ότι «πλήθος επενδυτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα, μετά την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις αναφορικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης και υπογραφής των σχετικών συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας».

PHGH:ENERGYPRESS.GR

Στον «αέρα» το σχέδιο για φωτοβολταϊκά συστήματα στο Άγιο Όρος

Στον «αέρα» βρίσκεται το σχέδιο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο Αγιον Ορος, καθώς υπάρχει κίνδυνος να χαθούν οι προθεσμίες για τη χρηματοδότηση του έργου -μεταξύ άλλων- και από ευρωπαϊκά προγράμματα.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το πρόγραμμα θα κάλυπτε τις ενεργειακές ανάγκες των είκοσι μονών του Αγίου Ορους, αλλά και δώδεκα σκητών που σήμερα εξασφαλίζουν ενέργεια από γεννήτριες.
Το έργο θα προσφέρει ενεργειακή -οικολογική- αυτονομία στα μοναστήρια της Αθωνικής Πολιτείας, αν και δε θα έλυνε συνολικά το πρόβλημα, καθώς στην επικράτεια υπάρχουν άλλα 1.500-2.000 κελιά και καθίσματα που, προς το παρόν, δεν προβλεπόταν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο «Περιβόλι της Παναγιάς» έχει πολλές παραμέτρους, αφού ολόκληρη η περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA. Το πρόβλημα εντείνεται και από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει στη λειτουργία του το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΕΔΑΚ), το οποίο παρέμενε επί μήνες χωρίς διοίκηση.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα "Αγγελιοφόρος" που έφερε στην επιφάνεια το θέμα, συνεργάτες του ΚΕΔΑΚ αδυνατούν να μεταβούν στο Αγιον Ορος, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν στα εκτός έδρας των υπαλλήλων δημόσιων οργανισμών στο πλαίσιο των περικοπών, με αποτέλεσμα να μην παρακολουθούν έργα που είχαν ξεκινήσει στα μοναστήρια και τώρα έχουν «παγώσει». Στην ίδια υπηρεσία υπάρχει και το ζήτημα με το κόστος των εκτός έδρας μετακινήσεων που είχαν γίνει από τους επιστημονικούς συνεργάτες μέχρι τις εκλογές του 2009 και δεν είχαν καλυφθεί από το τότε υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, που είχε τον οργανισμό στην εποπτεία του. Το ποσό, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεπερνά τις 250.000 ευρώ.
Δυσαρέσκεια
Στο Αγιον Ορος επικρατεί δυσαρέσκεια για την αντιμετώπιση από την κυβέρνηση θεμάτων που το αφορούν, ενώ, όπως αναφέρουν εκκλησιαστικές πηγές, δεν έχει ακόμη συνέλθει η επιτροπή -που ιδρύθηκε με απόφαση του πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου, τον περασμένο Αύγουστο- υπό την προεδρία του υπουργού Επικρατείας, Χάρη Παμπούκη, και θα είχε την ευθύνη (σύμφωνα με το ΦΕΚ) για «τη μελέτη και προώθηση της προστασίας του Αγίου Ορους σε επίπεδο θεσμικό και πρακτικό, καθώς και για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την Αθωνική Πολιτεία θεωρηθεί απαραίτητο».

PHGH:ENERGYPRESS.GR

Όλη η Ευρώπη μειώνει τις "ταρίφες" των φωτοβολταϊκών υπό το φόβο "υπερθέρμανσης

Μείωση των feed in tariffs των φωτοβολταϊκών στις ώριμες αγορές με παράλληλη υιοθέτηση μηχανισμών «εξισορρόπησης» του επενδυτικού ενδιαφέροντος, προώθηση των εγκαταστάσεων που αφορούν οικιακές και επαγγελματικές στέγες, υποστήριξη της τεχνολογίας φωτοβολταϊκών που είναι ταυτόχρονα δομικά υλικά και στροφή στην ιδιοκατανάλωση ενέργειας. Αυτές είναι οι βασικές τάσεις στον τομέα των φωτοβολταϊκών, όπως καταγράφηκαν από τους πλέον ειδικούς, σε work shop της EPIA (Ευρωπαϊκής Ένωσης Φωτοβολταϊκών Βιομηχανιών - European Photovoltaic Industry Association) που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Γαλλία με συμμετοχή φορέων, εταιρειών και στελεχών του κλάδου από όλη την Ευρώπη.
Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνάντηση, όπως τα μετέφεραν στο energypress στελέχη ελληνικών εταιρειών που συμμετείχαν στο work shop, είναι εντυπωσιακά για τη δυναμική του κλάδου. Το 2010 υπήρξε χρονιά ραγδαίας ανάπτυξης (ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος των ΑΠΕ), καθώς προστέθηκε νέα ισχύς 16,7 γιγαβάτ από φωτοβολταϊκά στην παγκόσμια ηλεκτρική παραγωγή, καταγράφοντας αύξηση 132% σε σχέση με εκείνη που είχε προστεθεί το 2009. Η φωτοβολταϊκή εγκατεστημένη ισχύς διεθνώς ήταν στο τέλος του 2010 39,6 Γιγαβάτ.
Τη μερίδα του λέοντος στα νέα φωτοβολταϊκά έργα κατέχει η Ευρώπη, όπου εγκαταστάθηκε ισχύς περίπου 13 Γιγαβάτ με τις Γερμανία και Ιταλία να πρωταγωνιστούν με 7,7 και 2,3 Γιγαβάτ αντίστοιχα. Ακολουθεί η Τσεχία με 1,4 Γιγαβάτ.
Εκτός Ευρώπης οι μεγαλύτερες αγορές για τη βιομηχανία φωτοβολταϊκών ήταν αυτές της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ινδίας, του Καναδά κ.λπ.
Οι έντονα ανοδικοί ρυθμοί προβλέπεται ότι θα συνεχιστούν για τα επόμενα χρόνια, δίνοντας αισιόδοξες προοπτικές στις βιομηχανίες του κλάδου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της EPIA, το 2011 προβλέπεται να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά Γιγαβάτ περίπου όσα και το 2010, το 2012 12,8 Γιγαβάτ, το 2013 15,9 Γιγαβάτ και το 2014 17,5 Γιγαβάτ.
Μείωση του κόστους παραγωγής
Η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος πηγαίνει «πακέτο» με τη μείωση του κόστους παραγωγής του εξοπλισμού. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον «κανόνα του moore», όταν διπλασιάζεται η εγκατεστημένη ισχύς, μειώνεται κατά 20% το κόστος παραγωγής. Ενδεικτικά, από το 2007 και εντεύθεν το κόστος των φωτοβολταϊκών συλλεκτών έχει μειωθεί σε 1,8 δολάρια ανά βατ από 3,7 δολάρια ανά βατ.
Έλεγχος των feed in tariffs
Η τάση που καταγράφεται, σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο, είναι να «ελεγχθεί» η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών, με βάση τους στόχους και την ωριμότητα της αγοράς κάθε χώρας, χρησιμοποιώντας ως «εργαλεία» τις τιμές με τις οποίες απορροφάται το ρεύμα που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς (feed in tariffs). Η κλιμακούμενη μείωση στις «ταρίφες» είναι ούτως ή άλλως θεσμοθετημένη, αλλά γίνεται λόγος για ταχύτερη μείωση. Ο λόγος για τις μελλοντικές κάθε φορά εγκαταστάσεις και όχι για εκείνες που έχουν ήδη λάβει άδεια ή είναι ενταγμένες στο σύστημα. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου έχουν τεθεί στο «τραπέζι» και προτάσεις αναδρομικής μείωσης. Μιλάμε για την Ισπανία, όπου όμως, παρότι παρουσιάστηκε ως πιθανότητα, η αναδρομική μείωση των feed in tariffs θεωρείται πλέον απίθανη καθώς συγκέντρωσε την οργή των επενδυτών και εκτιμήσεις νομικών ότι, ακόμα και αν αποφασιστεί, θα «πέσει» στα δικαστήρια. Αντίθετα στην Ισπανία μελετάται για τις μελλοντικές επενδύσεις να χωριστεί η χώρα σε ζώνες και να τεθεί όριο παραγόμενης ενέργειας, πάνω από την οποία δεν θα δίνονται οι feed in tariffs, αλλά οι τιμές της αγοράς ρεύματος. Σε αυτή την περίπτωση στην... Κρήτη της Ισπανίας (όπου θα υπάρχει μεγάλη απόδοση) δεν θα πληρώνεται ο επενδυτής αυξημένες τιμές για όλη την ενέργεια που παράγει .
Περίπτωση ιδιόμορφης αναδρομικότητας στη μείωση των εσόδων των επενδυτών είναι η Τσεχία, όπου αποφασίστηκε, εκτός από τη μεγάλη μείωση των feed in tariffs για τις μελλοντικές εγκαταστάσεις, και η αύξηση της φορολογίας επί των εσόδων (και όχι των κερδών) των υφιστάμενων φωτοβολταϊκών σταθμών. Γι αυτό η Τσεχία, από την τρίτη ευρωπαϊκή θέση που βρέθηκε το 2010 (με 1,4 Γιγαβάτ) το 2011 αναμένεται να βρεθεί στις τελευταίες θέσεις με πρόβλεψη περί τα 100 – 200 Μεγαβάτ.
Μηχανισμός διαρκούς εξισορρόπησης
Η πλέον προωθημένη φόρμουλα ελέγχου της «ροής» των φωτοβολταϊκών επενδύσεων είναι εκείνη που εισάγεται πλέον στη Γερμανία. Στην πλέον ώριμη αγορά του κόσμου, θα γίνεται πλέον καθορισμός των feed in tariffs ανά τρίμηνο και με βάση το πόσο οι αιτήσεις για επενδύσεις θα εναρμονίζονται με τον ετήσιο στόχο (ουσιαστικά και πλαφόν) που έχει θέσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, ανά τρίμηνο, εάν υπάρχει πληθώρα αιτημάτων θα μειώνονται οι ταρίφες. Αν, αντίθετα, υπάρχει «κόπωση» και υστέρηση από το στόχο, θα αυξάνονται. Ο λόγος πάντα για μελλοντικά συμβόλαια και όχι για υφιστάμενες επενδύσεις.
Άλλες ευρωπαϊκές χώρες ακολουθούν λιγότερο περίπλοκες μεθόδους: Η Ιταλία, για παράδειγμα, μετά τον επενδυτικό πυρετό που πυροδότησαν οι υψηλές feed in tariffs και έφεραν τη χώρα στη δεύτερη ευρωπαϊκή θέση σε νέες εγκαταστάσεις, αποφασίστηκε η δραματική μείωση των ταριφών.
Στη Γαλλία ουσιαστικά καταργήθηκαν οι feed in tariffs για εγκαταστάσεις πάνω από 100 Κιλοβάτ. Αντίθετα ενισχύονται τα φωτοβολταϊκά σε οικιακές και επαγγελματικές στέγες, καθώς και στα λεγόμενα BIPV δηλαδή τα κεραμίδια – φωτοβολταϊκά. Η τάση αυτή καταγράφεται συνολικά στην Ευρώπη και θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια, όπως άλλωστε και κάθε μορφή ιδιοκατανάλωσης της πράσινης ενέργειας που παράγεται σε οικιακό επίπεδο.
Εξομοίωση τιμής
Πρέπει τέλος να σημειωθεί, όπως αναφέρθηκε στο work shop της EPIA, η πρόβλεψη ότι μέχρι το 2019 είναι εφικτό σε όλη την Ευρώπη η τιμή της Κιλοβατώρας από φωτοβολταϊκά να είναι ίδια με την τιμή της Κιλοβατώρας από τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή. Η πρόβλεψη στηρίζεται τόσο στην αναμενόμενη ραγδαία πτώση του κόστους παραγωγής των φωτοβολταϊκών, όσο και στην – επίσης αναμενόμενη- αύξηση της τιμής του συμβατικού ρεύματος λόγω του κόστους του άνθρακα.

ΠΗΓΗ: ENERGYPRESS.GR

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Μαρτιος 2011 Φωτοβολταικα - Συνεχίζονται να εξετάζονται οι αιτήσεις στη ΔΕΗ

Τα αιτήματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων θα συνεχίσουν να εξετάζονται ανά νομό, ακόμη κι αν τα δίκτυα χαρακτηριστούν κορεσμένα από τη ΡΑΕ και μέχρι να καλυφθεί η εκτιμώμενη μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης, αναφέρεται σε έγγραφο που έστειλε στη Βουλή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Μανιάτης.

"Ανεξάρτητα αν τα δίκτυα χαρακτηριστούν κορεσμένα ή μη από τη ΡΑΕ σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, δεν σημαίνει ότι τα αιτήματα που έχουν ήδη υποβληθεί δεν θα εξεταστούν μέχρις ότου οι δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης υπερκαλύψουν την εκτιμώμενη μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης", αναφέρει ο υφυπουργός. "Ούτε, όμως, σημαίνει πως υπάρχει στον παρόντα χρόνο πρόθεση αύξησης της ισχύος των 2.200MW από φωτοβολταϊκούς σταθμούς που είναι το όριο για το 2020 ώστε να ικανοποιηθεί η ζήτηση, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τον Έλληνα καταναλωτή".
Ο Γ. μανιάτης εκτίμησε ότι πολλά έργα τελικώς δεν θα υλοποιηθούν, είτε για τεχνικούς λόγους ή και για λόγους αδυναμίας χρηματοδότησης. "Οι υποψήφιοι επενδυτές γνωρίζουν το σχεδιασμό του υπουργείου και λαμβάνουν το ρίσκο ενός νέου, πιθανά μη υλοποιήσιμου αιτήματος, κάτι που αφορά τα νέα αιτήματα που υποβλήθηκαν από ιδιώτες", τόνισε.
http://www.enet.gr

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ -ΣΤΑΘΜΟς ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΑΠΟΣΥΜΦOΡΙΖΕΙ

Στη Τσακώνα ιδιωτικός σταθμός υψηλής τάσης για σύνδεση φωτοβολταϊκών.
Ιδιωτικός σταθμός υψηλής τάσης κατασκευάζεται στην περιοχή της Τσακώνας, όπως αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμά της η εφημερίδα «Ελευθερία». Στην κατασκευή του εν λόγω σταθμού προβαίνει επενδυτής που έχει αναπτύξει φωτοβολταϊκό πάρκο στην περιοχή της Ανω Μεσσηνίας.


Ο συγκεκριμένος σταθμός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα δώσει λύση στο οξυμένο πρόβλημα με το κορεσμένο δίκτυο της ΔΕΗ σε αυτή την περιοχή. Και αυτό θα επιτευχθεί επειδή στον νέο αυτό σταθμό θα είναι δυνατό να συνδεθούν -όπως προβλέπει άλλωστε η σχετική νομοθεσία- και άλλοι ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι είχαν μεν αναπτύξει φωτοβολταϊκά συστήματα, δεν ήταν δυνατό όμως να συνδεθούν με το δίκτυο της ΔΕΗ που έχει κορεστεί λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος.

Στο μεταξύ, ολοκληρώνεται οσονούπω από τη ΔΕΗ περιοχής Καλαμάτας η επεξεργασία των αιτήσεων για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά στη Μεσσηνία, οι οποίες έφτασαν τις 170.
Συγκεκριμένα, έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία της α' φάσης για 53 αιτήσεις, ενώ σύντομα τελειώνει και η διαδικασία της β' φάσης για 37 ακόμα. Αλλες 25 τελούν υπό εκκρεμότητα καθώς αρχικά δεν είχαν επιλεγεί, μιας και η προστιθέμενη ισχύς τους θα ξεπερνούσε το όριο των 8 MW ανά γραμμή που είχε τεθεί. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα να αναθεωρηθεί η σχετική οδηγία και τελικά να προχωρήσουν κι αυτές.
Πάντως, άλλες 26 αιτήσεις -σύμφωνα με πληροφορίες- δεν θα προχωρήσουν, καθώς το δίκτυο της ΔΕΗ στις προτεινόμενες περιοχές εγκατάστασής τους ήταν ήδη κορεσμένο.

ΚΑΛΑΜΑΤΑBLOGS.GR

Σε 2-3 μήνες οι όροι για τα φωτοβολταϊκά στα νησιά

 
Από τους ευνοημένους της υπόθεσης «φωτοβολταϊκά» φαίνεται ότι θα είναι όσοι πρόλαβαν να υποβάλλουν αίτηση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών εδάφους στα διασυνδεδεμένα νησιά, οι τελευταίοι δηλαδή από αυτούς που προσήλθαν στο «μαγικό κόσμο» της πράσινης ενέργειας.

Και τούτο διότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αιτήσεις τους θα εξεταστούν άμεσα από τη ΔΕΗ και σε 2 – 3 μήνες το πολύ θα έχουν πάρει όρους σύνδεσης με το δίκτυο. Αυτό πάντως δεν θα ισχύσει για όλα τα νησιά , αλλά για εκείνα που έχουν αυτοτελείς περιφερειακές υπηρεσίες της ΔΕΗ (για παράδειγμα Ζάκυνθος, Κέρκυρα κ.λπ.) Αντίθετα, στα μικρά νησιά τα οποία δεν έχουν «τοπική ΔΕΗ» αλλά ανήκουν σε περιφερειακά γραφεία της ΔΕΗ της ηπειρωτικής χώρας (όπως για παράδειγμα η Σαμοθράκη που ανήκει στο γραφείο της Αλεξανδρούπολης) οι αιτήσεις των νησιωτών θα βρεθούν στην ίδια μοίρα με τις αιτήσεις που είχαν ήδη υποβληθεί σε περιοχές που ανήκουν στα συγκεκριμένα γραφεία της ΔΕΗ. Θα εξεταστούν δηλαδή κατά σειρά, αφού πρώτα εξεταστούν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί νωρίτερα.

Ειδικά για την Εύβοια όπου το διαθέσιμο περιθώριο ισχύος απεδείχθη δυσανάλογα μικρό σε σχέση με το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε, διερευνάται από την ΔΕΗ η δυνατότητα διεύρυνσης του περιθωρίου αυτού, ώστε να καλυφθεί το μεγαλύτερο δυνατό πλήθος των αιτημάτων (εκ των οποίων περί τα 70 αγροτικά) που κατατέθηκαν την πρώτη ημέρα υποβολής. Εφ’ όσον αυτό είναι τεχνικά δυνατόν η νέα διαθέσιμη ισχύς αναμένεται να «επισημοποιηθεί» μέσω πρότασης της ΔΕΗ και σχετικής απόφασης της ΡΑΕ.

Τέλος, για όλα τα διασυνδεδεμένα νησιά για τα οποία έχει καλυφθεί το περιθώριο ισχύος, η ισχύς που θα απελευθερωθεί στο μέλλον από την ενδεχόμενη αδυναμία υλοποίησης κάποιων φωτοβολταϊκών σταθμών επί εδάφους θα διατεθεί κατά απόλυτη προτεραιότητα για την ικανοποίηση αιτημάτων του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις και όχι για άλλα φωτοβολταϊκά εδάφους που είναι «επιλαχόντα».

Υπενθυμίζεται ότι αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών έως 150 kWp επιτράπηκε να υποβληθούν (για λίγες μέρες στην ουσία αφού γρήγορα καλύφθηκαν τα όρια ισχύος που είχαν τεθεί για κάθε νησί) στα εξής διασυνδεδεμένα νησιά: Εύβοια, Άνδρος, Τήνος, Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος, Σαμοθράκη, Θάσος, Αμουλιανή, Κέα, Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρος, Ύδρα, Σπέτσες, Κύθηρα, Ελαφόνησος, Σαλαμίνα, Κέρκυρα, Παξοί, Αντίπαξοι, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κάλαμος, Καστός και Ζάκυνθος.

energypress.gr

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ- 24 MW Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Συζητήθηκε την Πέμπτη 3/3/2011 στην Ολομέλεια της Βουλής η Επίκαιρη Ερώτηση της βουλευτού Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ κυρίας Κατερίνας Περλεπέ-Σηφουνάκη

Σχετικά με την αδικία και τον αποκλεισμό σε βάρος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών του Νομού μας, για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά πάρκα.
Η κυρία Περλεπέ αναπτύσσοντας την ερώτησή της, ανέφερε ότι η  κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων των επαγγελματιών αγροτών για  φωτοβολταϊκά όπως όριζε ο νόμος 3851/2010 δεν ίσχυσε ποτέ για τους  Ευβοείς αγρότες, αφού η  Δ.Ε.Η με τις ανακοινώσεις της, είχε  αποκλείσει τα διασυνδεδεμένα νησιά.
Όταν άνοιξε το δίκτυο για την Εύβοια την 1.2.2011 με την ελάχιστη ισχύ των 12 ΜW που δόθηκε, δεν υπήρξε προτεραιότητα για τους αγρότες.
Αντίθετα, επικράτησε αλαλούμ , από τον τρόπο που άρχισε να δέχεται η ΔΕΗ στη Χαλκίδα και στο Αλιβέρι τις αιτήσεις και δημιουργήθηκαν απαράδεκτες καταστάσεις για τους υποψήφιους επενδυτές, ενώ υπήρξε πληθώρα καταγγελιών, τόσο από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Εύβοιας όσο και από μεμονωμένους ιδιώτες, για παρατυπίες για τις οποίες η βουλευτής ανέφερε:
«Υπάρχει άρωμα διαπλοκής με τον τρόπο που έγιναν δεκτές οι αιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη της ΔΕΗ και στη Χαλκίδα και στο Αλιβέρι. Η κατάθεση των αιτήσεων έγινε αντικείμενο εμπορίας. Έδιναν από την προηγούμενη μέρα νούμερα, λες και είμαστε στην τράπεζα. Την άλλη μέρα έδιναν άλλα νούμερα. Ήταν απαράδεκτη όλη η διαδικασία!
Θεωρώ ότι όλες αυτές οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί -και των ιδιωτών και των αγροτών- δεν θα πρέπει να πάνε με τη σειρά που δίνουν τα διευθυντικά στελέχη. Θα πρέπει να καταργηθεί η αρίθμηση. Θα πρέπει να αξιολογηθούν οι φάκελοι του κάθε επενδυτή και του κάθε αγρότη και, βέβαια, όχι από τα συγκεκριμένα διευθυντικά στελέχη, που θεωρώ ότι θα πρέπει να απολογηθούν για την όλη διαδικασία».
Η βουλευτής  αφού ανέφερε ότι υπάρχουν ευθύνες στο ΥΠΕΚΑ που δεν προστατεύθηκαν οι αγρότες από τον αυθαίρετο τρόπο λειτουργίας της ΔΕΗ σ’ αυτό το ζήτημα ζήτησε, αφ’ ενός να αποδοθούν ευθύνες και αφ’ ετέρου να γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις των αγροτών και να εξετασθούν κατά προτεραιότητα.  Επίσης να αυξηθεί η ισχύς σε πάνω από 20 ΜW για την Εύβοια, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν και οι αγρότες και οι μεμονωμένοι επενδυτές, να ανοίξει το δίκτυο για τη Νότια Καρυστία και να καλυφθούν οι αιτήσεις και στη Σκύρο.
Απαντώντας εκ μέρους του ΥΠΕΚΑ ο Υφυπουργός κ. Γιάννης Μανιάτης, αφού ευχαρίστησε τόσο στην πρωτολογία όσο και στη δευτερολογία του την κυρία Περλεπέ για την ευαισθησία της να αναδείξει το συγκεκριμένο θέμα και για τις προσπάθειες που καταβάλλει για την επίλυση του, ανέφερε:
«Κυρία συνάδελφε, θέλω να σας πω ότι εμείς έχουμε ζητήσει με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο από τη ΔΕΗ να αυξήσει την ικανότητα της ισχύος στη συγκεκριμένη περιοχή και να φτάσει τα 24 MW, να δεχτεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ώστε να διπλασιαστεί η ισχύς την οποία μπορεί να υποδεχτεί, έτσι ώστε με πολιτική παρέμβαση, που έχει γίνει ήδη, να πάμε σε αυτό που έχουμε ζητήσει να γίνει, δηλαδή να γίνουν αποδεκτά όλα τα αιτήματα των αγροτών της Εύβοιας, οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτημα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά».
Όσον αφορά τέλος το θέμα των καταγγελιών για παρατυπίες και διαπλοκή, ο κ. Μανιάτης δήλωσε ότι έχει ζητήσει από τη ΔΕΗ τη διερεύνηση της υπόθεσης και ότι θα υπάρξει σύντομα ενημέρωση με πλήρη διαφάνεια.
Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης, η κυρία Περλεπέ δήλωσε ικανοποιημένη από τις δεσμεύσεις του κ. Υφυπουργού και υπογράμμισε ότι αυτές πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα, ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου στους επενδυτές και ιδιαίτερα στους αγρότες του πυρόπληκτου και πλημμυροπαθούς νομού μας, οι οποίοι έχουν χάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους τα τελευταία χρόνια και με τις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά προσπαθούν να καλύψουν κάποιες απ’ αυτές τις απώλειες.

http://www.karystosonline.gr/news/topika-nea/798-desmeusi-ypeka-gia-24mw-se-fotovoltaika-stin-evia-meta-apo-erotisi-tis-k-perlepe.html
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget